PILOT LAMP LED 22 mm

 • HD16-22DSW
  HD16-22DSW

  ไพลอทแลมป์ LED Pilot Lamp สีขาว , แรงดันไฟที่ใช้ มีให้เลือก 2 ย่านคือ
  1. 24 Vdc
  2. 220 Vac
 • HD16-22DSG
  HD16-22DSG

  ไพลอทแลมป์ LED Pilot Lamp สีเขียว , แรงดันไฟที่ใช้ มีให้เลือก 2 ย่านคือ
  1. 24 Vdc
  2. 220 Vac
 • HD16-22DSY
  HD16-22DSY

  ไพลอทแลมป์ LED Pilot Lamp สีเหลือง,แรงดันไฟที่ใช้ มีให้เลือก 2 ย่านคือ
  1. 24 Vdc
  2. 220 Vac
 • HD16-22DSB
  HD16-22DSB

  ไพลอทแลมป์ LED Pilot Lamp สีน้ำเงิน , แรงดันไฟที่ใช้ มีให้เลือก 2 ย่านคือ
  1. 24 Vdc
  2. 220 Vac
 • HD16-22DSR
  HD16-22DSR

  ไพลอทแลมป์ LED Pilot Lamp สีแดง , แรงดันไฟที่ใช้ มีให้เลือก 2 ย่านคือ
  1. 24 Vdc
  2. 220 Vac
 • RIT ANAN
  ที่ขั้วต่อไฟ มีสีบอกถึง สีของแสงไฟ

Pilot Lamp

 แบบต่อตรง. 24VDC,220VAC ใส้หลอดแบบ LED ขนาด 22 mm

>> โปรดระบุแรงดันไฟตอนสั่งซื่อ

#ไพลอตแลมป์ #ไพล็อตแลมป์ #ไพล็อทแลมป์ #ไพลอทแลม

฿65
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,561